فیلترینگ

بعد از سه سال از فیلترینگ خارج شدم

چقدر اینجا رو دوست دارم

و چقدر خوشحالم دوباره


/ 1 نظر / 30 بازدید
stabrag

سلام، من هم برگشتم به تنهایی آرامم، چه خوب که اینجایی هنوز...