عشق

عشق..
زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق
یعنی تمومه زندگیت تو آتیشه عشق
اشکی که داره بی اراده میریزه عشق
باغی که دیگه تا گلوت تو پاییزه عشق

 

ما..
که عمرمونو پای عاشقی دادیم ما
زخمی رویاهای رفته به بادیم ما
با همین آرزوهای ساده شادیم

زندگی کن حتی بی نشونه
فردا که شد از ما چی میمونه
زندگی کن
دنیا گاهی غرق دوراهیه
کی میدونه رسم دنیا چیه
زندگی کن
پشت هر عشق بغض یه سفر ِ
بس که عمر آدم زود میگذره
زندگی کن

عشق..
زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق
یعنی تمومه زندگیت تو آتیشه عشق
اشکی که داره بی اراده میریزه عشق
باغی که دیگه تا گلوت تو پاییزه عشق

امروز بی وقفه دارم این آهنگ گوگوش رو گوش میکنم

و هربار همون حسی رو دارم که انگار اولین باره که این آهنگ رو گوش میدم!

منو با خودش برد به روزهای

پارک طالقانی

مترو

هفت تیر

تجریش

گلاب دره

و هزار و یک روز بی تکرار که

دوستشون دارم

که دوستشون داریم

 

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
وحید53

پارک طالقانی اولین روز عاشقی

ناهید

یادش بخیر هفت تیر- گلاب دره - مترو- پارک طالقانی - زمستان سرد....(با لیخند)