ترس

نمی دانم این ترس از کجاست

که حتی در خواب هم رهایم نمی کند

که مدام می ترساندم برای گرفتن خوشبختی هایم!

نمی دانم تعبیر این روزها به کجا ختم می شود

ولی کاش پشت آرامش این روزهای زندگیم هیچ طوفانی کمین نکرده باشد!

/ 0 نظر / 22 بازدید