کسى از گذشته ها

گفت:دوست داشتم تو همسرم بودى

گفتم:زندگى مطابق خواسته هاى ما پیش نمیره

گفت:اگه خواسته من و تو یکى بود؛میشد

گفتم:بازم همونى میشد که خدا خواسته بود

گفت:یعنى خدا خواسته من تا ته دنیا حسرت ...بگذریم

گفت:شاید خودخواهانه باشه که از این که خوشبختى احساس خوبى ندارم.

چون باید این همه خوشبختى مال من می بود

/ 4 نظر / 18 بازدید

تا که بودیم نبودیم کسی/ کشت ما را غم بی هم نفسی تا که رفتیم همه یار شدند / خفته ایمو هم بیدار شدند قدر آیینه بدانیم چو هست/ نه در آن وقت که اقبال شکست[ناراحت]

رقیه

تا که بودیم نبودیم کسی/ کشت ما را غم بی هم نفسی تا که رفتیم همه یار شدند / خفته ایمو هم بیدار شدند قدر آیینه بدانیم چو هست/ نه در آن وقت که اقبال شکست

dio

بايد همه ي اين خوشبتي مال من مي بود...!!!