بالا و پایین

می گویند زندگی بالا و پایین دارد....

بالا می روی هی

پایین می آیی هی

پایین و بالا رفتنش به کنار

تنها دردم این است که وقتی به پایین ها می آیم دلم رنجیده می شود

دلم که رنجیده شد

خاطرات رنجیدگی ها آزارش همیشگی می شود!

و اینجاست که حتی وقتی به اوج هم میرسم

"بدون شرح" می شوم!/ 0 نظر / 20 بازدید